• darkblurbg

In een eerste gesprek bespreken u en ik uw situatie en uw vraag.

Tijdens dit vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt snel duidelijk wat ik voor u kan betekenen. Samen bepalen we de hulp die ik u kan bieden.

Alles is vertrouwelijk.

Als we uw vraag concreet gemaakt hebben, kiezen we eventueel een vervolgtraject. 
Hiervoor maak ik voor u, in overleg, een gericht stappenplan. We bepalen een vertrekpunt en een eindpunt.

Ik stem voortdurend met u af, u krijgt op maat gesneden hulp en over deze hulp hebben u en ik nauw contact. 

Een open en transparante communicatie naar alle kanten heeft prioriteit. Hand in hand met privacy en vertrouwen.


Wederzijds begrip en respect van betrokken partijen, daar staat MOVE voor. 
Move zoekt oplossingen die voor alle partijen optimaal zijn.