• darkblurbg

Uw werknemer is voor langere tijd ziek en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) schrijft voor dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk moet. Ook schrijft deze wet voor dat u en uw werknemer hier samen verplicht aan moeten werken.

Als werkgever heeft u een loondoorbetalingsverplichting aan uw zieke werknemer gedurende twee jaar. Aan het eind van deze termijn beoordeelt het UWV of u en uw werknemer zich aan de voorschriften zoals gesteld in de WVP hebben gehouden. Mocht het UWV beoordelen dat u te weinig heeft gedaan om uw werknemer gedurende de loondoorbetalingsverplichting weer aan het werk te krijgen, dan kunt u een sanctie opgelegd krijgen. Deze sanctie kan betekenen dat u nog gedurende één jaar het loon aan uw werknemer dient door te betalen. 

MOVE kan u ondersteunen en adviseren in dit proces. In eerste instantie door samen met u te kijken of de verplichte stappen tijdens de ziekteperiode correct zijn genomen en uw dossier "Poortwachterproof" is.

Mocht uw werknemer langer dan 1 jaar ziek zijn, dan kan MOVE u adviseren over het inzetten van het zogenaamde tweede spoor. Dit houdt in dat MOVE u een re-integratietraject voor uw werknemer aanbiedt. Tijdens dit traject zal MOVE, samen met uw werknemer, op zoek gaan naar passende arbeid bij een andere werkgever.
Begeleiding van uw werknemer wordt voor een periode van 6 maanden verplicht gesteld na één jaar ziekte en bij het ontbreken op zicht van eigen of passend werk bij de eigen werkgever.

Voor meer informatie hierover klikt u hier.